[ Partnerzy ] 12

Zakres współpracy: Field & Desk research, analiza i opracowanie prezentacji "The Pulse of Retail" dla europejskiego top managementu firmy.
Zakres: omówienie zmian na przecięciu wartości i potrzeb klientów, prezentacja istotnych trendów wiodących i przykładów, stanowiących ich emanację.
Zakres współpracy: Strategiczne doradztwo i analiza trendów w zakresie innowacji z obszaru komunikacji marki do klientów B2B na rynku polskim.
Zakres współpracy: Od 12 lat nieprzerwane doradztwo w zakresie obserwacji i analizy rynkowych trendów i współtworzenia komunikacji korporacyjnej jednego z największych koncernów energetycznych świata.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w obszarze trendwatchingu, oraz przybliżania nowych technologii i tłumaczenia cyfrowej transformacji klientom wiodącego na rynku europejskim operatora mobilnego.
Zakres współpracy: Analizy rynku super luxury w ujęciu kształtujących się trendów globalnych oraz ciągłe wsparcie sześciu marek z portfolio grupy LVMH w procesie ich transformacji i gotowości na nowe pokolenie konsumentów.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w obszarze analizy trendów i komunikacji na rzecz edukowania klientów w zakresie cyfrowej transformacji i zmian zachodzących w branży retail.
Zakres współpracy: Research trendów i sygnałów zmian, prowadzony stale od 4 lat, w celu wskazywania możliwych kierunków rozwoju dla jednej z najbardziej innowacyjnych marek Insurance w Polsce.
Zakres współpracy: Współtworzenie, w ujęciu trendowym, strategicznym i egzekucyjnym, marketingu sprzedaży jednej z najdynamiczniej rosnących polskich firm IT, wspierającej największe globalne koncerny samochodowe w projektowaniu Software-Defined Vehicles (SDV).
Zakres współpracy: Analizy i prezentacje dla top managementu firmy na temat trendów wiodących mogących w długiej perspektywie mieć wpływ na globalny rynek usług IT.
Zakres współpracy: Opracowanie researchu, nakreślenie trendów wiodących i przedstawienie rekomendacji pod kątem rozwoju produktów cyfrowych dla branży retail design. Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania nt. postrzegania marki w sektorze E-Commerce.
Zakres współpracy: Analizy rynku, identyfikacja czynników zmian i zauważalnych trendów oraz rekomendacja kierunków rozwoju w obszarze komunikacji marki.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w zakresie analizy trendów oraz ich dalszego wykorzystywania w działaniach strategicznych i kreatywnych dla klientów marki.

[ Kim jesteśmy? ]

Dziś
Stały proces forecastingu
Przyszłość
Scenariusz 1
Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 5 Scenariusz 4