[ Exploring impactful trends ]

Przewiń w dół

Zajmujemy się obserwacją, analizą oraz definiowaniem trendów kształtujących przyszłość. Doradzamy w obszarze nowych technologii i przełomowych inspiracji. Wspieramy liderów w adaptowaniu rozwiązań, które wyznaczają kierunek zmian i pozwalają budować innowacyjne marki, produkty, usługi oraz doświadczenia konsumenckie w oparciu o proces trend forecastingu.

Co robimy?

Jesteśmy niezależną pracownią forecastingową, która doradza firmom, organizacjom i instytucjom publicznym lepiej zrozumieć dziś, by efektywniej działać jutro. Przygotowujemy marki na przyszłość, wskazując kierunek działań strategicznych w oparciu o trendy wiodące, wpływające na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz całych branż. Nasza ekspertyza i analiza umożliwiają wybór właściwego scenariusza działań, pracę przy użyciu najbardziej trafnych insightów konsumenckich i głębsze poznanie potrzeb oraz zachowań klientów.

Obserwujemy zmiany kulturowe i ekonomiczne. Przybliżamy nowe technologie oraz ich wielowymiarowy wpływ na nasze życie. Pozwalamy zrozumieć, co i dlaczego dzieje się w otaczającym nas środowisku biznesowym i społecznym. Wszystko po to, by ułatwić Ci zrozumienie, jak potrzeby klientów oraz rynek, na którym działasz, zmienią się w perspektywie najbliższych miesięcy oraz lat.

[ Partnerzy ] 12

Zakres współpracy: Field & Desk research, analiza i opracowanie prezentacji "The Pulse of Retail" dla europejskiego top managementu firmy.
Zakres: omówienie zmian na przecięciu wartości i potrzeb klientów, prezentacja istotnych trendów wiodących i przykładów, stanowiących ich emanację.
Zakres współpracy: Strategiczne doradztwo i analiza trendów w zakresie innowacji z obszaru komunikacji marki do klientów B2B na rynku polskim.
Zakres współpracy: Od 12 lat nieprzerwane doradztwo w zakresie obserwacji i analizy rynkowych trendów i współtworzenia komunikacji korporacyjnej jednego z największych koncernów energetycznych świata.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w obszarze trendwatchingu, oraz przybliżania nowych technologii i tłumaczenia cyfrowej transformacji klientom wiodącego na rynku europejskim operatora mobilnego.
Zakres współpracy: Analizy rynku super luxury w ujęciu kształtujących się trendów globalnych oraz ciągłe wsparcie sześciu marek z portfolio grupy LVMH w procesie ich transformacji i gotowości na nowe pokolenie konsumentów.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w obszarze analizy trendów i komunikacji na rzecz edukowania klientów w zakresie cyfrowej transformacji i zmian zachodzących w branży retail.
Zakres współpracy: Research trendów i sygnałów zmian, prowadzony stale od 4 lat, w celu wskazywania możliwych kierunków rozwoju dla jednej z najbardziej innowacyjnych marek Insurance w Polsce.
Zakres współpracy: Współtworzenie, w ujęciu trendowym, strategicznym i egzekucyjnym, marketingu sprzedaży jednej z najdynamiczniej rosnących polskich firm IT, wspierającej największe globalne koncerny samochodowe w projektowaniu Software-Defined Vehicles (SDV).
Zakres współpracy: Analizy i prezentacje dla top managementu firmy na temat trendów wiodących mogących w długiej perspektywie mieć wpływ na globalny rynek usług IT.
Zakres współpracy: Opracowanie researchu, nakreślenie trendów wiodących i przedstawienie rekomendacji pod kątem rozwoju produktów cyfrowych dla branży retail design. Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania nt. postrzegania marki w sektorze E-Commerce.
Zakres współpracy: Analizy rynku, identyfikacja czynników zmian i zauważalnych trendów oraz rekomendacja kierunków rozwoju w obszarze komunikacji marki.
Zakres współpracy: Wieloletnia współpraca w zakresie analizy trendów oraz ich dalszego wykorzystywania w działaniach strategicznych i kreatywnych dla klientów marki.

[ Kim jesteśmy? ]

Dostarczamy unikalną perspektywę na dany temat czy problem dzięki obserwacji, analizie oraz interpretacji kształtujących się zmian.

Obserwujemy i analizujemy globalne zmiany zachodzące w ujęciu horyzontalnym. Tworzymy ekspertyzy oraz rekomendacje dla strategicznych decyzji i działań przedsiębiorstw.

Dziś
Stały proces forecastingu
Przyszłość
Scenariusz 1
Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 5 Scenariusz 4

Jedna wizja przyszłości

Bez świadomej obserwacji kształtujących się zmian i trendów, podejmowane przez firmę działania oraz decyzje koncentrują się wokół jednego - wyidealizowanego scenariusza przyszłości. W długiej perspektywie taka sytuacja wstrzymuje rozwój, hamuje przedsiębiorstwa przed zrozumieniem trendów, przygotowaniem się na nadchodzące zmiany oraz wydarzenia.

Obserwując teraźniejszość, możemy wyciągać wnioski i projektować scenariusze dotyczące jutra kształtującego się na naszych oczach.

Wiele scenariuszy przyszłości

Analiza wydarzeń z przeszłości, wraz z wnikliwą interpretacją teraźniejszości, pozwala wykryć sygnały zmian, formułować insighty dotyczące przyszłości i zrozumieć, dokąd mogą nas one doprowadzić. Ich obserwacja oraz pogłębiona analiza umożliwia podejmować lepsze decyzje i kreować pożądaną zmianę. Na ich podstawie możemy budować różnorodne możliwe scenariusze przyszłości.

Przyszłość nie jest i nie może być z góry zdefiniowana. To nasze dzisiejsze działania i akcje tworzą możliwe scenariusze jutra. Firmy "future-oriented", które pracują nad możliwymi scenariuszami przyszłości i obserwują trendy podejmują odporne na zmianę decyzje, tworzą lepsze produkty, procesy i usługi.