[ Rozwój AI. Perspektywa na koniec 2022 roku: wnioski z najnowszego raportu McKinsey ]

O rozwiązaniach AI mówi się dziś już nie w kategoriach “kiedyś”, tylko “teraz”. Doskonale widać to po wdrożeniach tych technologii w największych globalnych organizacjach, które przebadano pod tym kątem na potrzeby bieżącego raportu McKinsey. Oto podsumowanie wyników.

Raport “The state of AI in 2022 — and a half decade in review” to efekt badań przeprowadzonych między majem a sierpniem 2022 roku na grupie prawie 1500 uczestników. Respondenci byli reprezentantami pełnego zakresu regionów, branż, wielkości firm, specjalności funkcjonalnych i stażu pracy.

Dwukrotny wzrost wdrożeń AI 

W porównaniu z rokiem 2017 odnotowano aż dwukrotny wzrost adaptacji AI w organizacjach: z 20 do 50 procent. 744 respondentów stwierdziło, że ich organizacje przyjęły AI w co najmniej jednej funkcji.

Źródło

AI w wielu zastosowaniach biznesowych

Konkretne zdolności AI w produktach lub procesach biznesowych w co najmniej jednej funkcji lub jednostce biznesowej to: 

  • automatyzacja procesów robotycznych (39 proc.),
  • widzenie komputerowe (34 proc.),
  • rozumienie tekstu w języku naturalnym (33 proc.),
  • wirtualni agenci lub interfejsy konwersacyjne (33 proc.),
  • deep learning (30 proc.).

Najczęściej przyjmowane przypadki użycia AI, według funkcji to z kolei: 

  • optymalizacja operacji serwisowych (24 proc.),
  • tworzenie nowych produktów opartych na AI (20 proc.),
  • analityka obsługi klienta (19 proc.),
  • segmentacja klientów (19 proc.),
  • nowe ulepszenia produktów oparte na AI (19 proc.).

Ciekawostką jest również to, że średnia liczba zdolności AI, z których korzystają organizacje, takich jak generowanie języka naturalnego i wizja komputerowa (computer vision), podwoiła się: z 1,9 w 2018 r. do 3,8 w 2022 r.

Źródło

Nowe technologie a perspektywy zatrudnienia

Dużo miejsca w raporcie poświęcono również kwestii rynku pracownika w dobie AI. 

Organizacje decydujące się na wdrożenia AI najczęściej zatrudniają takich specjalistów: inżynierowie oprogramowania (39 proc.), inżynierowie danych (35 proc.) oraz naukowcy badający dane AI (33 proc.). 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie talentów AI, najpopularniejszą strategią wśród wszystkich respondentów jest przekwalifikowanie już zatrudnionych pracowników. Na taki krok decyduje się połowa przebadanych organizacji. Do powszechnych strategii zatrudniania należy również rekrutowanie z uczelni lub z innych firm technologicznych. 

Przebadano również poziom różnorodności w zespołach zajmujących się sztuczną inteligencją. W tym obszarze wciąż jest wiele do zrobienia. Przykładowo, jedynie 27 procent osób identyfikujących się jako kobiety ma udział w teamach AI. 

AI a ochrona środowiska 

Pozytywnie w odniesieniu do rozwoju AI prezentuje się natomiast podejście prośrodowiskowe i prospołeczne. 43 procent respondentów z organizacji, które przyjęły AI, twierdzi, że wykorzystują nowe technologie do wspomagania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Natomiast 40 procent przyznaje, że ich organizacje pracują nad zmniejszeniem wpływu wykorzystania AI na środowisko poprzez minimalizację energii wykorzystywanej do szkolenia i uruchamiania modeli AI.

Wnioski na przyszłość  

Eksperci McKinsey są zdania, że w miarę postępów w dziedzinie AI, do głosu coraz częściej będą dochodzić nowe zastosowania tych technologii (głównie za sprawą przetwarzania i generowania języka naturalnego).  

Między innymi w zakresie identyfikacji nowych leków, tworzenia hiperpersonalnych rekomendacji dla konsumentów oraz symulacji SI w cyfrowych bliźniakach dla optymalizacji wydajności w różnych ustawieniach.  

→ Całość raportu jest dostępna do pobrania TUTAJ