[ Kiedy mylenie chwilowej mody z prawdziwym trendem może szkodzić ]

Artykuł wypatrzony w serwisie Wyborcza.pl: 1 tytuł, a w nim 3 fundamentalne błędy. W dodatku, w tak delikatnym i ważnym temacie, jak zdrowie psychiczne. Warto więc wyjaśnić, dlaczego, w niektórych przypadkach, mylenie mód z trendami może mieć szkodliwe konsekwencje. Jednocześnie przypominamy, że poniższe aksjomaty są aplikowalne do wszystkich artykułów we wszystkich mediach, podejmujących – coraz częściej i niemal zawsze w błędny sposób – tematykę mód i trendów:

1. Chwilowość kontra trwałość: Tytuł sugeruje, że wymyślenie czegokolwiek przez komika jest “najgorętszym trendem” w dziedzinie zdrowia psychicznego. Trendy, jakiekolwiek, ale także w dziedzinie zdrowia psychicznego są zwykle wynikiem długotrwałych badań i obserwacji zmian w społeczeństwie, a nie pojedynczych zdarzeń czy inicjatyw indywidualnych osób, bez względu na pełnioną przez nich funkcję społeczną. Opisanie czegoś, co jest potencjalnie zaledwie chwilową modą jako “trend” jest typowym błędem logicznym i konceptualnym, gdyż prawdziwy trend zakłada dłuższą trajektorię i znaczący wpływ na zmiany w zachowaniach, praktykach i politykach zdrowotnych. Trendów się nie wymyśla.

2. Pojęcie “najgorętszego trendu”: określenie jakiegoś zjawiska mianem “najgorętszego trendu” wprowadza w błąd, ponieważ sugeruje ono natychmiastową ważność i powszechność, co jest niezgodne z procesem kształtowania i adaptacji trendów, które muszą być obserwowane przez dłuższy czas, rozwijają się długo, ale i trwają znacznie dłużej. Takie sformułowanie jest nadużyciem w kontekście faktycznego wpływu i znaczenia zjawiska, przypisywanego wspomnianej komiczce, dla branży zdrowia psychicznego. Trendy nie są “gorące”, chwilowe mody są.

3. Autorytet i wiarygodność: stwierdzenie, że trend został “wymyślony” przez komika może podważać wiarygodność trendu w oczach profesjonalistów i osób zajmujących się zdrowiem psychicznym. Poważnie traktowane trendy w tej dziedzinie – i jakiejkolwiek innej – są zwykle oparte na szeroko zakrojonych badaniach naukowych i praktyce klinicznej, a nie na działaniach jednostek z dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z opieką zdrowotną czy nauką. To podkreśla potrzebę dokładnego zrozumienia źródeł i podstaw, na których budowane są prognozy trendów i jak stosujemy ten termin w powszechnym użyciu. Trendy to nauka, nie dyskusja o modnym w tym sezonie kolorze.

W tym kontekście kluczowe jest, aby umieć rozróżnić tymczasowe mody od rzeczywistych trendów, które mają znaczenie w długiej perspektywie strategicznego planowania i podejmowania decyzji.